Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów Java! Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów Java!

Słowo Życia LISTOPAD 2014

"W Tobie jest źródło życia" (Ps 36,10).

[…]
To Słowo Pisma Świętego mówi nam rzecz ważną i zasadniczą, tak że może stać się ono narzędziem wzajemnej zgody i jedności.
Przede wszystkim mówi nam, że jest tylko jedno źródło życia – sam Bóg. Z Niego, z Jego stwórczej miłości powstaje wszechświat i On czyni go domem człowieka.
To On daje nam życie z wszystkimi jego darami. Psalmista, który zna surowość i jałowość pustyni oraz wie, co znaczy źródło wody z kwitnącym dookoła życiem, nie mógł znaleźć bardziej wyrazistego obrazu, by opisać piękno stworzenia rodzącego się, jak rzeka, z łona Ojca.
Dlatego płynie z Jego serca hymn chwały i wdzięczności. To pierwszy krok, jaki mamy zrobić, pierwsza nauka, jaką możemy odczytać ze słów Psalmu: wielbić Boga i dziękować Mu za Jego dzieła, za wspaniałość kosmosu i za człowieka, który jest Jego chwałą i jedynym stworzeniem, które umie Mu powiedzieć:

W Tobie jest źródło życia

Lecz miłujący Ojciec nie ograniczył się tylko do wymówienia Słowa, dzięki któremu wszystko zostało stworzone. Chciał, by Jego własne Słowo przyjęło nasze ciało. Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, w Chrystusie stał się człowiekiem i przyniósł na ziemię źródło życia.
Źródło wszelkiego dobra, wszelkiego bytu i wszelkiej radości przybyło zamieszkać pośród nas, żebyśmy mieli Go, jeśli można tak powiedzieć, w zasięgu ręki. „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości”
(J 10,10). On wypełnił Sobą wszelki czas i przestrzeń naszej egzystencji. I zapragnął w taki sposób pozostać z nami na zawsze, byśmy mogli rozpoznać Go pod wieloma postaciami.
Czasami przychodzi nam na myśl: “Jak pięknie byłoby żyć w czasach Jezusa!” A więc Jego miłość znalazła sposób, aby pozostać nie tylko na małym skrawku Palestyny, lecz we wszystkich miejscach ziemi. Stał się obecny w Eucharystii, zgodnie ze swoją obietnicą. A my możemy radować się Nim, żywiąc się Nim i odnawiając nasze życie.


W Tobie jest źródło życia

Jeszcze innym źródłem, z którego możemy zaczerpnąć żywej obecności Boga, jest brat, siostra. Jeżeli okazujemy miłość każdemu spotkanemu człowiekowi, zwłaszcza potrzebującemu pomocy, nie może on uważać się za naszego dłużnika, ale za dobro-czyńcę, ponieważ daje nam Boga. Kochając bowiem w nim Jezusa [“Byłem głodny (...), byłem spragniony (...), byłem przybyszem (...), byłem w więzieniu (...)]
(Por. Mt 25,31-40) w zamian otrzymujemy Jego miłość, Jego życie, ponieważ On sam, obecny w naszych braciach i siostrach, jest jej źródłem.
Bogatym źródłem tej wody jest także obecność Boga w nas. On stale do nas przemawia i tylko od nas zależy, czy słuchamy tego głosu. Jest to bowiem głos sumienia. Im bardziej staramy się kochać Boga i bliźniego, tym bardziej Jego głos staje się wyraźny i przewyższa wszystkie inne. Lecz jest pewna wyjątkowa chwila, kiedy możemy, jak nigdy, odczuć w sobie Jego obecność: podczas modlitwy, gdy staramy się wejść w najbardziej bezpośredni kontakt z Nim, który mieszka w głębi naszej duszy. Jest to jakby wewnętrzny strumień wody, która nie wysycha nigdy, jest stale w naszym zasięgu i może nas napoić w każdym momencie. Wystarczy na chwilę zamknąć okiennice duszy i skupić się, by odnaleźć ten zdrój, choćby w samym środku suchej pustyni. Aż osiągniemy to zjednoczenie z Nim, gdy czujemy, że już nie jesteśmy sami, lecz jesteśmy we dwoje: On we mnie, a ja w Nim. Przecież jesteśmy – przez Jego dar – jedno, jak woda i źródło, kwiat i jego nasienie.
[…] Niech więc to Słowo Psalmu przypomina nam, że tylko Bóg jest źródłem życia, a zatem pełnej jedności, pokoju i radości. Im bardziej będziemy czerpać z tego zdroju, im bardziej będziemy poić się wodą żywą, którą jest Jego Słowo, tym bardziej zbliżymy się jedni do drugich i będziemy żyli jak bracia i siostry. Spełni się wtedy to, o czym mówi Psalm: „kiedy nas oświecasz, żyjemy w świetle”, tym świetle, którego ludzkość tak bardzo oczekuje
 
 
GÓRA STRONY
  Polska Strona Focolari : Polska Strona Focolari
 
r border=0> GÓRA STRONY   Polska Strona Focolari : Polska Strona Focolari